Szanowny Panie Burmistrzu!!!

e mailOgłoszenie płatne
Szanowny Pan Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Szanowny Panie Burmistrzu!!!
Gdy w ostatnich dniach przeczytałem informację o tym, że kierowany przez Pana Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu uzyskał Certyfikat „Przyjazny Urząd”, poczułem radość z faktu, iż ktoś docenił trud naszych urzędników w ich codziennej pracy.

Po chwili radości nastąpiła jednak chwila refleksji nad stanem „przyjazności naszego Urzędu”. Podkreślam Urzędu, a nie Urzędników. W „ciągłej tymczasowości” pracownicy urzędu z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem dokonują wręcz cudów, by sprostać rosnącym wymaganiom, jakie przed nimi stawia prawo, jak i my mieszkańcy.

Urząd dziś:
-Za piękną zabytkową fasadą kryje się ścisk pracowników i niewykorzystane, a nawet zamknięte powierzchnie biurowe,
-Rozmieszczenie biur i wydziałów dla przeciętnego klienta/petenta to labirynt równy prawie temu mitycznemu.

Oczywiście za część tego stanu można winić zabytkowy charakter naszego Magistratu, część jednak jest elementem sposobu organizacji pracy kierowanego przez Pana Urzędu.

Czy wie Pan może, ile pokoi, biur, pięter musiałaby odwiedzić i z jakimi barierami architektonicznymi musiałaby się zmierzyć osoba o ograniczonej sprawności ruchowej, by w trakcie jednej wizyty w urzędzie: wymienić dowód osobisty, zarejestrować działalność gospodarczą, złożyć deklarację podatkową, zapytać o fundusze europejskie czy złożyć deklarację śmieciową?

Prawdziwy niepokój ogarnął mnie jednak dopiero po krótkiej analizie firmy, która stoi za organizacją tego konkursu. Jest to Spółka - Quality Institute sp. z o.o. sp. k., którą w obrocie handlowym reprezentuje Prezes Zarządu Spółki Quality Institute sp. z o.o.. Wysokość sumy komandytowej pierwszej spółki to 3 tys. zł, natomiast kapitał zakładowy drugiej spółki to 5 tys. zł. Wszystkie te dane pochodzą z ogólnodostępnych rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z danymi REGON podstawowym przedmiotem prowadzonej działalności Spółki Quality Institute sp. z o.o. sp. k. jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Jeśli wierzyć informacjom prasowym, koszt uzyskania przez Urząd tego tytułu to co najmniej 5,6 tys. zł netto, przy czym koszty te nie uwzględniają podatku VAT oraz kosztów i czasu pracy urzędników przygotowujących materiały dla potrzeb organizatora konkursu.

Ponadto ze strony internetowej konkursu dowiedzieć się można, iż Organizator nie ujawnia nazw ani innych danych uczestników konkursu, którzy uzyskali w konkursie ocenę negatywną i nie otrzymali znaku jakości „Przyjazny Urząd”.

Czy to nie jest aby tak, że organizator konkursu uczynił sobie z opłat wnoszonych przez uczestników konkursu (urzędów) źródło przychodów firmy, a Włodarze cieszą się z certyfikatów za które zapłacili podatnicy?

Chyba nigdy nie dowiemy się w gronie jak licznych ubiegających się o ten zacny tytuł Urzędów zwyciężyliśmy, czy może zapłaciliśmy za zwycięstwo?

Mając na uwadze powyższe chciałbym zadać Panu kilka pytań:

1.Kto podjął decyzję o uczestnictwie w powyższym konkursie i czy ta decyzja poprzedzona została analizą, w tym oceną wiarygodności podmiotu dokonującego certyfikacji, a także jego znaczenia na rynku firm certyfikujących?

2.Czy decyzja ta była konsultowana z Radą Miejską?

3.Czy certyfikat ten jest uznawany przez inne instytucje certyfikujące, akredytujące (np. Polski Komitet Normalizacyjny)?

4.Jaki jest pełny koszt uzyskania tego certyfikatu z uwzględnieniem kosztów certyfikacji, nakładów pracy urzędników, a także uczestnictwa w Gali?

5.W jakich konkursach o fundusze zewnętrzne (np. środki europejskie) zamierza Pan używać tego certyfikatu, w celu uzyskania dodatkowych punktów za posiadane certyfikaty? I czy sam fakt posiadania tego certyfikatu daje możliwość pozyskania tych środków?

6.Wśród korzyści z uzyskania Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”, organizator wymienia udział w prestiżowej Gali Finałowej Konkursu, która odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, dlatego także proszę o informację:
a) Jaki koszty poniósł Urząd w związku z udziałem w tej Gali?
b) Jakich środków użył kierowany przez Pana Urząd dla promocji Urzędu/ Miasta wśród wyróżnionych instytucji w trakcie trwania Gali? I jakich pożytków spodziewa się Pan po tej promocji?

Zgodnie z treścią art. 61 Konstytucji treść powyższych pytań zostanie przekazana w trybie dostępu do informacji publicznej.

Oczekując na pańską odpowiedź pozostaje z poważaniem,

Sebastian Tomsia 
Audytor, Sołtys Bogucina Małego 


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.