Wygraliśmy cztery zadania z BO Małopolski!

Cykl zajęć dla niepełnosprawnych dzieci, warsztaty dla uczniów chcących rozwijać swoje pasje, zakup kriokomory i sprzętu rehabilitacyjnego dla szpitala w Jaroszowcu oraz specjalistyczne usługi dla osób niepełnosprawnych – to cztery zwycięskie zadania z powiatu olkuskiego w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski.

Budżet coraz mniej obywatelski?

Za nami trzy edycje Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Mieszkańcy gminy w społecznym głosowaniu wybrali kilkadziesiąt zadań, na które z miejskiej puli przeznaczono ponad trzy miliony złotych. Część z poczynionych lub dopiero planowanych inwestycji zyskała aprobatę użytkowników, niektóre zaś budzą wątpliwości i stają się przyczyną dyskusji. Tak jednak będzie zawsze, bowiem demokracja rządzi się swoimi prawami.