Wypadek - Pogotowie, Policja, Straż Pożarna

Pogotowie Ratunkowe
Olkusz 999, 32/6452002
Wolbrom 999, 32/6441508
Policja
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II 32 32/6478200 (recepcja)
tel. 32/6478242 (dyżurny)
fax. 32/6478241
Komisariat Policji w Bukownie, ul. Zwycięstwa 1 32 6493300,
fax. 32/6493301
Komisariat Policji w Kluczach, ul. Zawierciańska 18 32/6494400,
fax 32/6494401
Komisariat Policji w Wolbromiu, ul. Krakowska 17 32/6493350, 32/6462700,
fax 32/6493351
Straż Miejska
Olkusz, ul. Rynek 1 32/6478900
Wolbrom, ul. Krakowska 1 32/6441515, 662 298 296
Państwowa Straż Pożarna
Olkusz 998, 32/6414044, 32/6414008, fax: 32/7547721
e-mail:kppspolkusz@straz.krakow.pl
Wolbrom 998, 32/6472570

Gdzie załatwić osiedlowe sprawy mieszkaniowe

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 ul. kr. K. Wielkiego 94 32/6431229, 32/6478030, 32/6478031, fax. 32/6430833,
e-mail: osm@osm.olkusz.pl
Administracje: 
Administracja nr 1 Olkusz 
- Centrum - ul. Polna 6
32/6478035, 
e-mail: adm1@osm.olkusz.pl
Administracja nr 2 Olkusz 
- Os. Tysiąclecia - ul. Osiecka 1
32/6430993, 
e-mail: adm2@osm.olkusz.pl
Administracja nr 3 Klucze 
- ul. XXX–Lecia 9A
32/6492485, 
e-mail: adm3k@osm.olkusz.pl
Administracja nr 3 Jaroszowiec 
- ul. Leśna 37/2
32/6492490, 
e-mail: adm3k@osm.olkusz.pl
Administracja nr 4 Wolbrom 
- ul. Ordona 1
32/6441388, 
e-mail:adm4@osm.olkusz.pl
Administracja nr 5 Olkusz 
- Os. Młodych - ul. Tuwima 2
32/6432446, 
e-mail: adm5@osm.olkusz.pl
Zakład Gospodarki Cieplnej w Olkuszu
- ul. Polna 6
32/6433225, 
e-mail: zgc1@osm.olkusz.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA
Olkusz, ul. Buchowieckiego 37 32/6433798, fax 32/6470310
Spółdzielnia Mieszkaniowa Buczyna
Bukowno, ul. Niepodległości 1A 32/6421581
Wolbromska Spółdzielnia Mieszkaniowa
os. Władysława Łokietka 11 32/6441788, fax. 32/6441804
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaroszowiec"
ul. Kolejowa 9 32/6429413
"Bolesław" Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1 32/6421958
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2 tel/fax: 32/6430313, 32/6430316, 32/6430220, 
e-mail:sekretariat@pgk.olkusz.pl

Kto powinien posprzątać/odśnieżyć Twoją ulicę?

DROGA KRAJOWA
DK 94 (na odcinku od Zedermana przez Kogutek, Sieniczno, do granic Olkusza) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Sekretariat: 12 417 25 00
Punkt Informacji Drogowej:
12 417 14 22 lub 600 800 610
WOJEWÓDZKIE 

DW 791 od Chrzanowa przez Niesułowice, Żuradę do Olkusza (ul. Kochanowskiego) do drogi DK 94
DW 791 od drogi DK 94 przez Olkusz (ul. 20 Straconych) do Klucz
DW 783 od drogi DK 94 w Olkusz (ul. Zagaje) Przez Pazurek do Wolbromia
DW 773 od drogi DK 94 przez Sieniczno i Kosmolów do Sułoszowy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Sekretariat: 12 446 57 01
Obwód Drogowy w Wolbromiu: 32 644 20 53
Obwód Drogowy w Babicach: 32 613 49 61

POWIATOWE

>> wykaz dróg <<

Zarząd Dróg Powiatowych
Obwód Drogowo - Mostowy Nr 1 w Olkuszu
ul. Aleja 1000-lecia 1a, 32-300 Olkuszu,
Telefon: 32 643 02 40, 32 643 02 65, 32 643 09 92

Obwód Drogowo - Mostowy Nr 2 , Trzyciąż 107 A - tel. 12 631 15 37

GMINNE
>> wykaz dróg <<

 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Telefon: 32 626 02 09
Telefon do wykonawcy zimowego utrzymania 
Teren Miasta Olkusz: Telefon czynny całą dobę: 795 440 004 
Teren Sołectw w gminie Olkusz: Telefon czynny całą dobę 32 641 42 27

(za niektóre ciągi pieszo - jezdne na osiedlach odpowiada OSM Olkusz - 32/6431229 oraz SM "Nowa" tel. 32/6433798)

w Bolesławiu: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 32/6421958, 32/6422371
w Bukownie: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
>> wykaz dróg <<
32/6421204, 32/6421612,
Urząd Miejski w Bukownie - tel. 32/6261835
w Kluczach: Urząd Gminy
>> wykaz dróg <<

UG Klucze 32 642 85 08, 642 84 39, 642 86 64, 642 80 04 w godzinach pracy urzędu. Poza tymi godzinami zgłoszenia należy kierować do sołtysów - wykaz numerów telefonów kontaktowych do sołtysów dostępny tutaj

w Wolbromiu: UMiG Wolbrom UMiG Wolbrom - tel. 32 70 65 311 lub 32 70 65 322 – w godzinach pracy urzędu. Poza tymi godzinami należy kontaktować się z sołtysami poszczególnych miejscowości.
(za wewnętrzne drogi osiedlowe na osiedlu Władysława Łokietka odpowiada Wolbromska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Os. Władysława Łokietka 11, tel. 32/6441788, fax. 32/6441804)

Kłopoty z wodą

Pogotowie Wodociągowe
Olkusz 994, 32/6430174
Wolbrom 994, 32/6441135
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu
Sp. z o.o. - ul. Kluczewska 4
tel. 32/6431415, 32/6431443, 32/6430005, 606 206 513
fax 32/6431454, 32/6431415 wew. 112, dyspozytornia 32/6430174, 994
e-mail: pwik@pwik.olkusz.pl