Debata nad organizacją transportu do Krakowa

DSC 0015
W poniedziałek, 29 kwietnia 2019 r., w Jerzmanowicach odbyło się pierwsze robocze spotkanie dotyczące organizacji transportu zbiorowego na trasie Olkusz-Kraków. Wzięli w nim udział mieszkańcy okolicznych miejscowości, samorządowcy i urzędnicy. Impulsem do rozpoczęcia debaty była internetowa petycja dotycząca utworzenia linii autobusowej kursującej pomiędzy Olkuszem i stolicą województwa.

Przypomnijmy, że w marcu b.r. grupa mieszkańców powiatów: olkuskiego i krakowskiego, działająca jako Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO, skierowała do wójtów i burmistrzów gmin leżących wzdłuż Drogi Krajowej nr 94 petycję w sprawie utworzenia specjalnej linii autobusowej kursującej na tej trasie. Do petycji dołączono listę elektronicznych podpisów, zebranych za pomocą serwisu internetowego. Pod inicjatywą podpisało się 1058 osób. Jako pierwszy do wniosku ustosunkował się Tomasz Gwizdała, wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zorganizował on spotkanie z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych podmiotów, które miało na celu omówienie możliwości rozwiązania problemu. W dyskusji wzięli udział m.in.: mieszkańcy okolicznych miejscowości, radni gminni i powiatowi, przedstawiciel powiatu olkuskiego i krakowskiego, włodarze gmin Olkusz, Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia oraz dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Długa lista zarzutów

- Wierzę, że spotkanie w tak szerokim gronie będzie dobrym momentem do otwarcia dyskusji, a w niedalekiej przyszłości zaowocuje znalezieniem wspólnego rozwiązania w sprawia unormowania kwestii związanych z publicznym transportem pomiędzy naszymi gminami – mówił na początku spotkania Tomasz Gwizdała.

W trakcie debaty podnoszono wiele problemów, z jakim przychodzi mierzyć się pasażerom obecnie kursujących busów. Mówiono więc o tłoku i braku komfortu w trakcie podróży, wysokich cenach za przejazd oraz problemach z zakupem biletu miesięcznego. Podkreślano również sytuację osób niepełnosprawnych, które mają duże trudności w korzystaniu z obecnie kursujących środków lokomocji.

DSC 0037

Jak poprawić jakość transportu?

Czynników mających wpływ na obecną sytuację jest wiele. Jednym z nich są ,,kulawe" przepisy, które bardzo ograniczają możliwości ustalania warunków transportu dla prywatnych przewoźników. Alternatywą mogłoby być utworzenie linii obsługiwanej przez samorząd. W tym przypadku wszyscy zgodnie wskazywali na Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który jako jedyny dysponuje narzędziami i środkami, umożliwiającymi realizację takiego zadania.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i nie wykraczający poza granice jednego województwa jest wojewódzkim przewozem pasażerskim. Organizatorem takiego transportu powinien być więc Marszałek Województwa Małopolskiego – tłumaczyła Bożena Krok, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Zadanie dla Marszałka

O uruchomieniu połączenia organizowanego przez samorząd wojewódzki mówi się od lat. Na przeszkodzie stoją jednak przedłużające się prace nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wersji projektu ustawy było już bowiem kilkanaście, z czego każdy kolejny diametralnie różni się od poprzedniego. Według obecnych ustaleń nowe zasady organizacji rynku będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Po wejściu w życie zmian, publiczny transport zbiorowy funkcjonował będzie w oparciu o model wskazany w tzw. „planie transportowym”. Rozstrzygnie on, na których liniach komunikacyjnych, sieci komunikacyjnej lub obszarach będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, a które linie mogą być przeznaczone do obsługi przez przewoźników na podstawie zezwolenia. Podczas spotkania na sali zabrakło jednak przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, który mógłby odnieść się do aktualnych działań w tej materii.

Potrzebna jest analiza

Poprawa jakości transportu leży zarówno w interesie gmin leżących wzdłuż DK 94, jak i władz Krakowa. - W obrębie stolicy województwa funkcjonują dwa newralgiczne korytarze. Mowa tutaj o trasie olkuskiej i trasie myślenickiej. Łączą one duże ośrodki powiatowe i oba pozbawione są transportu szynowego. Dla rozładowania korków i polepszenia jakości powietrza zależy nam na tym, aby zamiast pojedynczych samochodów kursowało tędy więcej autobusów – podkreślał Tomasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

DSC 0041

Jego zdaniem potencjał linii jest ogromny. Do jej uruchomiania konieczna jest jednak solidna analiza rynkowa. Należy policzyć, ile osób korzysta obecnie z minibusów i własnych samochodów. Następnie trzeba oszacować, ile osób korzystałoby z transportu zbiorowego w przypadku wprowadzenia autobusów. Dopiero w oparciu o takie dane można podejmować konkretne kroki i zastanawiać się nad tym, czy organizować ten transport w oparciu o prywatnych przewoźników czy spółki komunalne.

W jedności siła

Wszyscy zgromadzeni zgodnie przyznali, że temat ten jest istotny dla wszystkich mieszkańców naszej okolicy. Konieczne jest więc zacieśnienie współpracy i stworzenie silnego lobby, działającego na rzecz uznania olkuskiej trasy za linię o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa. Na pierwszym roboczym spotkaniu samorządowcy ustalili, że wystosują pismo do władz wojewódzkich o współpracę przy organizacji transportu zbiorowego dla gmin na północ od Krakowa.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.