Rynek się zazielenił

Szachy, jakie kilka dni temu pojawiły się na olkuskim rynku, nie są jedynym elementem małej architektury w centrum miasta, które wzbogaciły estetykę zrewitalizowanej starówki. Na centralnym placu postawiono duże donice z kwiatami. Jest to odpowiedź na sugestie mieszkańców, którzy również za naszym pośrednictwem, wnioskowali o więcej zieleni.

Magistrat dalej szuka pieniędzy na multimedialne muzeum w ratuszu

Pomimo tego, że projekt Gminy Olkusz „Multimedialna trasa turystyczna w obrębie podziemi olkuskiego ratusza” znalazł się na pierwszym miejscu rezerwowym listy rankingowej projektów rywalizujących o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich, w dalszym ciągu jest szansa na zdobycie zewnętrznego źródła finansowania. Szacowany na na ponad 7 milionów projekt zagospodarowania podziemi ratusza mógł otrzymać wsparcie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Magistrat już zapowiedział, że będzie szukał dalszych wariantów dofinansowania. Samodzielna finalizacja tego pomysłu wykracza poza możliwości finansowe gminy.

Podziemia ratusza wzbudzają coraz większe zainteresowanie

Wszyscy pamiętamy kolejki chętnych do zobaczenia reliktów średniowiecznego olkuskiego ratusza, kiedy zostały po raz pierwszy udostępnione zwiedzającym. Chociaż na planowaną w podziemiach multimedialną trasę turystyczną musimy jeszcze zaczekać, to historyczny obiekt już przyciąga tłumy. Z kolejnej akcji zwiedzania od piątku 13 grudnia do niedzieli 16 grudnia 2013 r. skorzystało blisko 900 osób.