Kolejne szkolenia bibliotekarzy w ramach zadania „Wiem więcej, mogę więcej”


6 i 7 września 2018 r. odbyły się szkolenia dla bibliotekarzy zorganizowane przez olkuską Bibliotekę w ramach zadania „Wiem więcej, mogę więcej”.
Bibliotekarze z terenu powiatu olkuskiego mieli okazję zapoznać się z bezpłatnym programem graficznym GIMP. Program umożliwia rysowanie, zaawansowana obróbkę zdjęć oraz operacje na plikach.

„Rodzina bez przemocy- na sportowo”


Takie hasło przyświecało rodzinnemu piknikowi, jaki odbył się na terenie kompleksu basenowo – rekreacyjnego na Czarnej Górze. We wspólnej zabawie uczestniczyło około 500 uczniów z klas I – III szkół podstawowych z terenu całej gminy Olkusz.

Kabaretowe pożegnanie lata

15 września na olkuskim Rynku Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zadbali o to, aby mieszkańcy naszego miasta pogodnie pożegnali lato.