Kolejne szkolenia bibliotekarzy w ramach zadania „Wiem więcej, mogę więcej”


6 i 7 września 2018 r. odbyły się szkolenia dla bibliotekarzy zorganizowane przez olkuską Bibliotekę w ramach zadania „Wiem więcej, mogę więcej”.
Bibliotekarze z terenu powiatu olkuskiego mieli okazję zapoznać się z bezpłatnym programem graficznym GIMP. Program umożliwia rysowanie, zaawansowana obróbkę zdjęć oraz operacje na plikach.

Lato w Bibliotece pod hasłem „Wakacyjny Wehikuł Czasu”

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zaproponowała wszystkim dzieciom spędzającym lato w mieście wyjątkową formę spędzania wakacji. Patronat honorowy nad projektem objęli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Powiatu Olkuskiego. 

„Wyklęci” w olkuskiej bibliotece

Dzięki Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” do olkuskiej biblioteki trafiło 26 zestawów czytelniczych poświęconych wydarzeniom II wojny światowej i historii najnowszej Polski. Zbiory powiększyły się o ponad 400 publikacji.

Projekty realizowane przez olkuską Bibliotekę

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu realizuje w 2018 r. następujące projekty „Olkuska biblioteka – fabryka czytelniczych inspiracji” - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki.