„Nasza Niepodległa” w olkuskiej Bibliotece

Wpisując się w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu realizuje projekt „Nasza Niepodległa”, który ma na celu: wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zapoznanie z polskimi legendami i podaniami, będącymi elementem polskiego dziedzictwa narodowego, a także polskiej kultury i tradycji oraz propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną.

„W gąszczu informacji”

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie informacje odgrywają niezwykle istotną rolę i docierają do nas rozmaitymi kanałami. Bardzo ważne jest, abyśmy umieli odnaleźć się w otaczającym nas szumie informacyjnym i potrafili nauczyć się krytycznie selekcjonować informacje i korzystać z wiarygodnych i aktualnych źródeł.

O Wielkanocy w olkuskiej Bibliotece

Zbliża się Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ze Świętami Wielkanocnymi związanych jest wiele zwyczajów, obrzędów i tradycji, które w Polsce są szczególnie barwne, pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jak obchodzona jest Wielkanoc w Polsce, a jak w Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć mogą uczestnicy zajęć organizowanych po raz kolejny w olkuskiej Bibliotece.

Obchody Roku Zbigniewa Herberta w olkuskiej Bibliotece

W 2018 roku przypada 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Aby uczcić pamięć o wielkim pisarzu i Polaku uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rok 2018 ogłoszony został Rokiem Zbigniewa Herberta  – poety, który swymi wierszami walczył o miejsce człowieka przedstawiając nadrzędną wartość jednostki jako podmiotu, a nie przedmiotu działania historii.

Pirackie ferie w Bibliotece. Podsumowanie projektu

Ferie spędzane w mieście mogą być wspaniałą przygodą! Przekonały się o tym dzieci, które wzięły udział w tegorocznych zajęciach organizowanych przez olkuską Bibliotekę w ramach projektu „Pirackie ferie w Bibliotece”. W zajęciach i warsztatach organizowanych codziennie i przeznaczonych dla różnych grup wiekowych wzięło udział ponad 320 osób.