Relacje uczestników bitwy pod Krzywopłotami i Załężem

Hucznie, bo jakże inaczej, obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Ziemia Olkuska ma swoje znaczące miejsce w czynie niepodległościowym. Pod Krzywopłotami wszak i Załężem rozegrała się jedna z pierwszych bitew, w jakich brali udział legioniści Józefa Piłsudskiego; sam Naczelnik nazwał ją „polskimi Termopilami” (fot. 1 - narada sztabu austriackiego i Piłsudskiego na zboczu wzgórza św. Krzyża; w tle cmentarz i kaplica w Bydlinie 9 listopada 1914).

Dzwonnica w Cieplicach ku pamięci poległych [ZDJĘCIA]

Stary cmentarz w lesie cieplickim nieopodal Jangrota to bodaj największa pod względem liczby pochowanych żołnierzy, poległych na małopolskiej trasie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej nekropolia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród spoczywających tu ofiar walk toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r. jest wielu orawskich Słowaków. W czwartek, 8 listopada na cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci.

Popaździernikowa „Gazeta Olkuska” i sprawa Jerzego Krężela

To dopiero trzeci numer tego pisma, jaki trzymam w ręku (fot 1. - strona tytułowa „Gazety Olkuskiej” ze stycznia 1957 r.). Podarował mi go jeden z mieszkańców Olkusza, który wie, że takie dary cieszą mnie najbardziej. Pisałem kiedyś o tym czasopiśmie, o jednym z numerów, który z kolei znalazła znajoma, gdzieś za piecem starego domu. Tamta gazeta była z 1956, ta jest z następnego roku – 1957, i jest to pierwszy noworoczny numer datowany na 1-15 stycznia 1957 r.

Trzy wsie w północnej części gminy Pilica


Dobraków - nazwa wsi typu patronimicznego – od nazwy osobowej Dobrak (Dobrogost, Dobrosław). Być może któreś z tych imion nosił zasadźca tej wsi. O tej miejscowości wiemy na pewno, że istniała już w drugiej połowie wieku XIII (poświadcza to dokument z przełomu XIII-XIV wieku). Pod koniec XIV w. Dobraków należał do rycerstwa zagrodowego, a ponieważ – jak pisze historyk Feliks Kiryk – było ono wówczas silnie rozgrodzone, świadczyć to musi o długiej już historii tej wsi.

Z dziejów wsi Wierbka

W gminie Pilica, osiem kilometrów na wschód od tego miasta, leży wieś Wierbka (Fot. 1 - Wierbka,1912 rok, fot I. Męcik). Nazwa miejscowości jest topograficzna – od wierzbka, czyli mała wierzba. W źródłach występuje m.in. jako: Virbcza (1388), Virzbca (1394), Wierzbka (1547), Wirbka (1789), Wierpsze (1790).