Relacje uczestników bitwy pod Krzywopłotami i Załężem

Hucznie, bo jakże inaczej, obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Ziemia Olkuska ma swoje znaczące miejsce w czynie niepodległościowym. Pod Krzywopłotami wszak i Załężem rozegrała się jedna z pierwszych bitew, w jakich brali udział legioniści Józefa Piłsudskiego; sam Naczelnik nazwał ją „polskimi Termopilami” (fot. 1 - narada sztabu austriackiego i Piłsudskiego na zboczu wzgórza św. Krzyża; w tle cmentarz i kaplica w Bydlinie 9 listopada 1914).

Popaździernikowa „Gazeta Olkuska” i sprawa Jerzego Krężela

To dopiero trzeci numer tego pisma, jaki trzymam w ręku (fot 1. - strona tytułowa „Gazety Olkuskiej” ze stycznia 1957 r.). Podarował mi go jeden z mieszkańców Olkusza, który wie, że takie dary cieszą mnie najbardziej. Pisałem kiedyś o tym czasopiśmie, o jednym z numerów, który z kolei znalazła znajoma, gdzieś za piecem starego domu. Tamta gazeta była z 1956, ta jest z następnego roku – 1957, i jest to pierwszy noworoczny numer datowany na 1-15 stycznia 1957 r.

Trzy wsie w północnej części gminy Pilica


Dobraków - nazwa wsi typu patronimicznego – od nazwy osobowej Dobrak (Dobrogost, Dobrosław). Być może któreś z tych imion nosił zasadźca tej wsi. O tej miejscowości wiemy na pewno, że istniała już w drugiej połowie wieku XIII (poświadcza to dokument z przełomu XIII-XIV wieku). Pod koniec XIV w. Dobraków należał do rycerstwa zagrodowego, a ponieważ – jak pisze historyk Feliks Kiryk – było ono wówczas silnie rozgrodzone, świadczyć to musi o długiej już historii tej wsi.

Z dziejów wsi Wierbka

W gminie Pilica, osiem kilometrów na wschód od tego miasta, leży wieś Wierbka (Fot. 1 - Wierbka,1912 rok, fot I. Męcik). Nazwa miejscowości jest topograficzna – od wierzbka, czyli mała wierzba. W źródłach występuje m.in. jako: Virbcza (1388), Virzbca (1394), Wierzbka (1547), Wirbka (1789), Wierpsze (1790).

Dzieje Pilicy od pocz. XVIII w. do powstania listopadowego

Niedawno przedstawiliśmy interesujące losy Pilicy od średniowiecza do końca XVII w. Dziś następne stulecie i I połowa XIX w., kiedy to Pilica (fot 1 -rynek w Pilicy, 1918 rok, pocztówka) znalazła się pod olkuską jurysdykcją. Kilka słów poświęciliśmy też tamtejszemu klasztorowi franciszkanów.