Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Klucze, Bolesław, BukownoWybory Samorządowe 2014

Zobacz, czym zajmą się radni! [FILM]

slubowanie burmistrza2Znamy już pełne składy stałych komisji olkuskiej rady miejskiej. Właśnie na ich posiedzeniach radni m. in. opiniują uchwały przed sesjami. Często dochodzi tam do interesujących dyskusji. Radni na ogół sami zgłaszają się do komisji, których zadania są im najbliższe. Sprawdźcie, co wybrali wasi kandydaci.

Na ostatniej sesji radni w przerwie ustalili składy poszczególnych komisji. Większość głosowań przebiegła sprawnie, bez dyskusji nad konkretnymi propozycjami. Tylko w dwóch przypadkach zgłoszono po dwie kandydatury na przewodniczących. Wszystkich komisji jest dziesięć. Wśród ich przewodniczących sześcioro to radni PiS – u. Pozostali reprezentują: Samorząd OdNowa, SLD, PO oraz  KWW Słowiki.

Najważniejszą komisją jest Komisja Rewizyjna, realizująca funkcję kontrolną rady.  Do jej głównych zadań należy kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych w zakresie przestrzegania przepisów prawa. Komisja bada też wykonanie budżetu gminy przed zgłoszeniem wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza.  W składzie tej komisji znalazło się troje przedstawicieli PiS – u: Józef Filas, Tomasz Zaborowski, Wojciech Panek. Przewodniczącym wybrano Ryszarda Ryzę (KWW Słowiki).

Najliczniejsza, bo aż szesnastoosobowa, jest Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieniem. Tworzą ją: Stanisław Łydka (PiS), Wojciech Wadas (SLD), Ryszard Ryza (KWW Słowiki), Henryk Gamrat (PiS), Michał Masłowski (PiS), Małgorzata Bień (PiS), Michał Mrówka (PiS), Józef Filas (PiS), Wojciech Panek (PiS), Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Apolinary Ćwięczek (PO), Grzegorz Tomsia (PSL/Samorząd OdNowa), Jan Kucharzyk (PO), Ewa Kiełtyka (Samorząd OdNowa), Janusz Dudkiewicz (SLD), Jerzy Kwaśniewski (KWW Roman Piaśnik Wybierzmy Zmiany). Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Stanisława Łydkę i Jana Kucharzyka. Piętnastu radnych opowiedziało się za pierwszym z panów. Radni będą pracować m. in. nad sprawami ładu przestrzennego, gospodarki gruntami, ochrony i kształtowania krajobrazu, komunikacji, inwestycji i gospodarki nieruchomościami gminy, planowania przestrzennego i architektury.

Komisji Praworządności i Samorządności będzie przewodniczył Wojciech Ozdoba (PiS). Jako członków wybrano: Ryszarda Ryzę (KWW Słowiki), Małgorzatę Bień (PiS), Stanisława Łydkę (PiS), Grzegorza Lipińskiego (PiS) i Jana Kucharzyka (PO). Komisja zajmuje się m. in. sprawami bezpieczeństwa  publicznego, przestrzegania  prawa, opracowania  i  interpretacji  Statutu  Miasta  i Gminy.  

W Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska zasiedli: przewodniczący  Wojciech Wadas (SLD), Ewa Kiełtyka (Samorząd OdNowa), Jarosław Gałka (PO), Grzegorz Lipiński (PiS) oraz Tomasz Zaborowski (PiS). Poza sprawami wymienionymi w nazwie komisji, prace w niej dotyczyć będą także zaopatrzenia w wodę czy energię elektryczną.

Komisja Lokalowa składa się z siedmiu radnych: Józefa Filasa (PiS), Henryka Gamrata (PiS), Stanisława Łydki (PiS), Jarosława Gałki (PO), Tomasza Zaborowskiego (PiS), Ewy Kiełtyki (Samorząd OdNowa) oraz Janusza Dudkiewicza (SLD). Przewodniczącym został Józef Filas (15 głosów za). Na to stanowisko proponowano również Ewę Kiełtykę. Zakres prac komisji obejmuje sprawy gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi.

Jarosław Gałka (PO) został przewodniczącym Komisji Oświaty. Zasiądą w niej również: Małgorzata Bień (PiS), Wojciech Panek (PiS), Michał Masłowski (PiS), Henryk Gamrat (PiS), Apolinary Ćwięczek (PO) i Grzegorz Tomsia (PSL/Samorząd OdNowa). 

Prace komisji skupiają się m. in. na zagadnieniach dotyczących placówek oświatowych: kwestii dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych.


W Komisji ds. Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków znaleźli się: przewodniczący Michał Maslowski (PiS), Wojciech Ozdoba (PiS), Grzegorz Lipiński (PiS), Tomasz Zaborowski (PiS), Janusz Dudkiewicz (SLD) oraz Jan Kucharzyk (PO). Radni będą zajmować się m. in. współpracą z ze środowiskami kulturalnymi i artystycznymi gminy, miejskim konserwatorem zabytków czy współpracą przy organizacji imprez kulturalnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Małgorzata Bień (PiS), Michał Mrówka (PiS), Wojciech Wadas (SLD) i Jerzy Kwaśniewski) będą pracować w Komisji ds. Rolnictwa i Terenów Wiejskich. Komisja pracuje nad kwestiami dotyczącymi programów gospodarczych z zakresu rolnictwa, projektów inwestycyjnych na terenach wiejskich czy spraw związanych z restrukturyzacją rolnictwa.

 

Wojciech Panek został szefem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Razem z nim pracować będą: Józef Filas (PiS), Grzegorz Lipiński (PiS), Apolinary Ćwięczek (PO), Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Michał Masłowski (PiS)  Wojciech Ozdoba (PiS). Poza sportem masowym i turystyką radni pochylać się będą nad sprawami związanymi z funkcjonowaniem placówek sportowych i ochroną obiektów sportowych.

Na czele Komisji Budżetowej stoi Michał Mrówka (PiS). Pozostali członkowie to: Stanisław Łydka (PiS), Michał Masłowski (PiS), Małgorzata Postołek (Samorząd OdNowa), Józef Filas (PiS), Wojciech Panek (PiS), Wojciech Wadas (SLD), Jarosław Gałka (PO), Wojciech Ozdoba (PiS), Ryszard Ryza (KWW Słowiki) i Jan Kucharzyk (PO). Komisja m. in. opiniuje budżet gminy oraz uchwały związane z finansami samorządu. 

Jak oceniacie składy poszczególnych komisji? Czekamy na Wasze opinie na www.przeglad.olkuski.pl! Zapraszamy również do obejrzenia naszej relacji filmowej z ostatniej sesji Rady Miejskiej.

 


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.