Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS!

Ostrzegamy naszych klientów przed fałszywymi mailami, które teoretycznie mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych.

Nawet pół miliona dla firmy

ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Kwota wsparcia może sięgnąć nawet 500 tys. złotych. Wnioski należy składać od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 roku. Jeden z warunków – firma nie może zalegać ze składkami ani podatkami.

NIK przedstawił wyniki kontroli w szpitalu

Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała wyniki audytu przeprowadzonego w olkuskiej lecznicy. W swoim raporcie państwowi urzędnicy potwierdzają obawy samorządowców, dotyczące możliwości niekorzystnego rozporządzania mieniem i finansami przez szpital. Zdaniem kontrolerów powiat nie wykorzystał jednak wszelkich dostępnych środków, aby przeciwdziałać tym praktykom. Dla audytorów ponad wszelką wątpliwość pozostaje fakt realizacji podstawowego zadania placówki - zapewniania ciągłości opieki medycznej mieszkańcom.