Emeryci i renciści zyskają

Od października zmienia się stawka podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 na 17 proc. i zmniejsza się zaliczka na podatek z 46,33 na 43,76 złotych. To oznacza realny zysk także dla świadczeniobiorców.

Powiat Olkuski ekspertem w walce z grypą

W uznaniu dla zasług na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz za trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia, Powiat Olkuski został wyróżniony tytułem "Eksperta w zakresie profilaktyki grypy". Pamiątkową statuetkę odebrała podczas Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum w Warszawie wicestarosta Krystyna Kowalewska.

„500+” dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze i w jakiej wysokości?